Stuvbitsräknare

 

RÄKNA UT PRISET PÅ STUVBITAR

 

Mät tyget i fyrkanter och skriv in måtten under BREDD och LÄNGD.

Ställ in priset du vill sälja tyget för i FÖRSÄLJNINGSPRISET.

STUVPRIS:  kr FÖRSÄLJNINGSPRIS:  kr FULLBREDD: cm

LÄNGDBREDD  X    X    X    X